Leerlingbegeleiding

Het Eemsdeltacollege is een school die de leerlingen serieus neemt. Dat betekent dat er veel aandacht is voor de persoonlijke situatie van de leerling. Je moet je vertrouwd en veilig voelen op een school om goed te kunnen presteren. Afgezien daarvan kunnen zich in het leven van elke leerling gebeurtenissen voordoen, die het leren in ongunstige zin beïnvloeden. Daarom is op onze school de begeleiding steeds belangrijker geworden. De leerlingen krijgen niet alleen onderwijs, maar ook zorg op maat.

Naar de portalen

 
Leerling
 
Ouder
 
Personeel

Geen logingegevens ontvangen...
Stuur een bericht naar ouderportaal@eemsdeltacollege.nl

 

 

 

 

Telefoon: (0596) 693 693

info@eemsdeltacollege.nl