Zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert, in samenwerking met de orthopedagoog, alle interne en externe zorg voor leerlingen. In alle gevallen kunt u rechtstreeks contact met haar opnemen.

Een telefoontje naar school of een persoonlijke afspraak met de zorgcoördinator zou het begin van een oplossing kunnen zijn. Het is zijn taak om alle vormen van specifieke of extra zorg te coördineren. Dit kan betrekking hebben op leerlingen die een leerachterstand hebben of faalangstig zijn en daarvoor hulp behoeven. Daarnaast kan het zijn dat een leerling extra zorg behoeft op sociaal-emotioneel gebied omdat hij of zij op school niet goed functioneert vanwege moeilijkheden in de privésfeer. De zorgcoördinator kan, in overleg met de ouders, deze leerling in contact brengen met schoolmaatschappelijk werk, schoolarts, sociaalverpleegkundige, de orthopedagoog of een andere hulpverlenende instantie. De zorgcoördinator neemt ook altijd contact op met de ambtenaar van leerplichtzaken van de gemeente als er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Indien u vragen heeft of iets wil bespreken, kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, mevrouw Darwinkel.

Naar de portalen

 
Leerling
 
Ouder
 
Personeel

Geen logingegevens ontvangen...
Stuur een bericht naar ouderportaal@eemsdeltacollege.nl

 

 

 

 

Telefoon: (0596) 693 693

info@eemsdeltacollege.nl