Toetsing en bevordering – rapporten en cijferkaarten

In alle klassen wordt gewerkt met studiewijzers, waarin de lesstof die in een bepaalde periode aan bod komt, staat vermeld. Uw kind ontvangt vier keer per jaar een rapport of cijferkaart.

Voor alle klassen geldt dat leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid hebben via internet en een speciale inlogcode het leerlingenadministratieprogramma Magister te raadplegen en (cijfer)gegevens van henzelf/hun kind(eren) in te zien.

De overgangsnormen staan in de portalen

De overgangsnormen worden zo snel mogelijk hier op de website gepubliceerd. Binnen onze school mag een leerling niet vaker dan eenmaal in hetzelfde jaar en tweemaal achtereen in hetzelfde schooltype doubleren.

Naar de portalen

 
Leerling
 
Ouder
 
Personeel

Geen logingegevens ontvangen...
Stuur een bericht naar ouderportaal@eemsdeltacollege.nl

 

 

 

 

Telefoon: (0596) 693 693

info@eemsdeltacollege.nl